Bảng điện tử cổng chào

Tương tự tính năng của một bảng điện tử Led chạy chữ ma trận, bảng điện tử cổng chào là một sản phẩm ứng dụng chuyên lắp tại các cổng chào, mà thường là cổng chào vào các thành phố,  thị xã, huyện, hoặc cổng chào các tòa nhà lớn, cổng vào các khu đô thị, trung tâm mua sắm lớn

Dưới đây là một số hình ảnh quý khách tham khảo thêm:

 

Cổng chào thị xã Cửa Lò bằng bảng điện tử led chạy chữ thay đổi được nội dung

Cổng chào tỉnh Nghệ An đặt tại Thị Trấn Hoàng Mai

 

 

Cổng chào khu đô thị bằng bảng điện tử led chạy chữ thay đổi được nội dung

 

 

Cổng chào thành phố Hạ Long Quảng Ninh bằng bảng điện tử led chạy chữ thay đổi được nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng chào thị xã Vĩnh Châu bằng bảng điện tử led chạy chữ thay đổi được nội dung

 

Cổng chào Huyện Đan Phượng – Hà Nội bằng bảng điện tử led chạy chữ thay đổi được nội dung